Phỏng Vấn

Lấy lại tự tin trong phỏng vấn nhanh chóng

Nếu bạn là người không tự tin, việc tìm kiếm sự trợ giúp từ phía bên ngoài là cần thiết để vượt qua cuộc phỏng

Nâng cao kỹ năng trong phỏng vấn bằng cách nào?

Khi phỏng vấn, bạn không thể ăn mặc theo phong cách tự do hằng ngày. Bạn phải trông thật chuyên nghiệp và chải chuốt. Dù

Cách bước chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thành công nhất

Ngoài ra, bạn cần đến trước thời gian phỏng vấn ít nhất là 10 phút. Thời gian này, bạn có thể ngồi nghỉ ngơi để

Cách tạo không khí gây ấn tượng trong buổi phỏng vấn

Milligan khuyên rằng, ứng viên nên có sự linh hoạt, tùy từng tình hình cụ thể để quyết định gián đoạn buổi phỏng vấn bằng

Sau cuộc phỏng vấn bạn nên làm gì?

Frederickson cho rằng, cách tốt nhất là nên đối thoại để thảo luận thêm những vấn đề hiện tại ở công ty, đưa cho nhà

Những vấn đề tốt nhất không nên bàn trong phỏng vấn

Để tránh bị động, tốt nhất nên chuẩn bị một số câu hỏi bạn quan tâm đến việc tuyển dụng của công ty và vị