có nên thôi việc

Dấu hiệu bạn nên thôi việc ngay lập tức

Xác định xem liệu bạn có một công việc mới để làm ngay sau khi nghỉ ở công ty hiện tại, hay bạn có đủ

Cân nhắc khi nhảy việc thời nay

Theo bà Nicola Connolly, Tổng Giám đốc Công ty CP Adecco Việt Nam, 62% DN Việt Nam gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng.