điều gì ảnh hưởng trong sự nghiệp

Lòng đố kỵ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của bạn

Đây là điều hiển nhiên nhận được khi bạn không thể tôn trọng và tin cậy những người đồng nghiệp khác, khi bức tường đố